Siin paari sõnaga sellise eksperimendi keskkonna aspektist, säästufilosoofiast. Suures plaanis võiks säästmisele lähenemist vaadelda (teatud mööndustega muidugi) vastandusena tehnokraat versus nn roheaktivist. Kui tehnokraadi tegutsemise ajendiks võib pidada teadmist lõppevatest ressurssidest, mis innustab otsima üha nutikamaid lahendusi piiratud ressursi kasutamiseks, siis roheaktivisti esmane mure seisneb maakera ökosüsteemi kaitsmises. Mõlemad väärtuslikud seiskohad, aga mingil hetkel eemalduvad teineteisest vastandsuundades.

Antud eksperimendi puhul võtame reservatsioonidega omaks mõlemad seisukohad. Et vana tehnoloogia on ebaefektiivne, kuid ressursid piiratud, siis tuleb tegeleda edasi uute tehnoloogiate arendamisega. Samas tuleb alati silmas pidada uute asjade kasutuselevõtu otstarbekust. Oluline on kasutegur, seda nii ökoloogilses, energeetilises, kui ka sotsiaalmajanduslikus kontekstis. Paratamatult on igal kogukonnal vaja majandustegevust. Mida efektiivsem ja säästlikum see on, seda jätkusuutlikum.

Me ei õhuta asja eest teist taga uusi asju ostma. Toome elulisi näiteid tõhusatest valikutest. Kui keegi juba on niigi otsustanud soetada (eeldatavalt ratsionaalsetele kaalutlustele tuginedes) uus seade või energialahendus, siis olgu tema valik maksimaalselt nutikas ja säästlik. Kindlasti ei ole mõistlik iga uue toote peale poodi tõtata. Oluline on tabada hetk, kui astutakse pikem samm. … .

Meie eesmärk on luua kaks rollimudelit, millest igaüks saaks endale vajalikke noppeid teha. Loodame, et eksperimendist peegeldub nii see, kui lihtne või keeruline on leida infot oma ümbruse energiasäästlikumaks loomisel ning kuivõrd lihtne on reaalselt muuta oma tarbimishoiakuid. Sugugi vähem oluline pole hinnang säästva tehnoloogia hetkeolukorrale. Kas see on taskukohane ja küllaldaselt säästev või  on kasutegur veel liiga väike ning tootjad peaks enam pingutama.

Advertisements