Sihime kolme eesmärki.

Esiteks. Tahame tekitada arusaamist, mis tegevused kui palju elektrit võtavad. Sealt saab juba vaadata, kustkohast peaks alustama kokkuhoiuga. Ühe üldise elektriarve pealt on seda üpris tüütu ja ebausaldusväärne teha.Aare Baumer seab mõõdikut paika

Teiseks. Tutvustame võimalusi elektri säästmiseks nii kaasaegse tehnoloogia kui lihtsate nippide abil. Soovime näha, kui keeruline on seda reaalselt ellu viia. Alates harjumuste muutmisest ja info kättesaadavusest, kuni asjatundliku teeninduseni poes ja säästvate lahenduste esteetikani. Elik, soovime osutada kasulikele energialahendustele ning tarbimishoiakutele, mis otseselt, ja loodetavasti suurema vaevata, aitavad piirata väljaminekuid elektrienergiale.

Meie ei eelda, et inimesed peaks kasutama vähem internetti või harvem ahjuroogi tegema, vaid loodame näidata, kuidas õnnestuks argiseid mugavusi ohvriks toomata jätta rohkem raha rahakotti ja keskkonna pale rohelisemaks. Teha samu asju väiksema kuluga. Küll kuulub tähelepanu alla ebaotstarbekate energiakadude märkamine (asjatult töötav TV, liig kuum põrandaküte, liig jäine külmkapp jms).

kas punane joon püsib, kui kodust ära olete?

Kolmandaks. Juhime tähelepanu energia saamise ja tekkimise viisidele ning mõjudele (nt mitu liitrit naftat kuluks filmi vaatamiseks). See oleks ka omamoodi ettevalmistus elektrienergia 2-3 aasta jooksul toimuvaks märkimisväärseks hinnatõusuks. Soovime, et kasvaks teadlikkus alternatiivenergia liikidest, kasutegurist ja nende mõjust. Siinkohal tutvustame Põhjamaade kogemusi ja lahendusi.

Kokkuvõtvalt

Meie eesmärk on luua kaks rollimudelit, millest igaüks saaks endale vajalikke noppeid teha. Loodame, et eksperimendist peegeldub nii see, kui lihtne või keeruline on leida infot oma ümbruse energiasäästlikumaks loomisel ning kuivõrd lihtne on reaalselt muuta oma tarbimishoiakuid. Sugugi vähem oluline pole hinnang säästva tehnoloogia hetkeolukorrale. Kas see on taskukohane, küllaldaselt säästev, kasutajasõbralik või on kasutegur veel liiga väike ning tootjad peaks enam pingutama.

Kindlasti ei innusta me inimesi ostma uusi asju asja eest teist taga. Meie mõte on osutada säästvatele valikutele. Kui keegi niikuinii soovib oma kodus hakata midagi välja vahetama (purunenud, moraalselt vananenud jne ), siis võiks enda ümbruse kujundamisel pöörata muuhulgas tähelepanu ka energiaküsimustele.

Teie,

logo_NMR_est_CMYK_curved copy

Advertisements