Kiti_vattmeetri_näitu_võtmas

Tegin nõudepesumasinaga eksperimendi eesmärgiga saada aru kumb teguviis on tegelikult säästlikum.

Variant A) Panin täna masina pesema päevase elektritarbimise ajal kell 20.30 ja lülitasin selle välja pärast teist helisignaali st ca 15 min pärast töö lõpetamist. Pesemise protseduur kestis 2h 7min. Energiakulu 1,19kWh. Pärast programmi lõppu näitas vattmeeter 6,72W ja 0,03 A.

Variant B) Või oleks pidanud paneme masina kell 20.30 ooterežiimile ning hommikul pärast tõusmist so hiljemalt kell 7.15  selle välja lülitama. Kuna masinal on 3 ja 6 tunnine ootefunktsioon, siis oleksin täna pannud selle 6 ooterežiimile. Eeldame, et pesemine ise oleks kestnud samuti 2h 7min. Ooterežiimil ja pärast programmi lõppu näitab vattmeeter tarbimist 6,72W ja 0,03 A.

Meie kasutame EE energiapaketti Kodu 2. Võtsin vastavad hinnad Eesti Energia kogulehelt http://www.energia.ee/index.php?id=2237

Kirjeldus

Hind ilma km-ta

Hind koos km-ga

Elektrienergia (EN2) päevatariif

61,81 senti/kWh

74,17 senti/kWh

Elektrienergia (EN2) öötariif

35,85 senti/kWh

43,02 senti/kWh

Võrguteenuse (V2) päevatariif

72,24 senti/kWh

86,69 senti/kWh

Võrguteenuse (V2) öötariif

41,90 senti/kWh

50,28 senti/kWh

Taastuvenergia tasu **

6,07 senti/kWh

7,28 senti/kWh

Elektriaktsiis

5,00 senti/kWh

6,00 senti/kWh

Kass_tahab_Brandti

Päevatariif kehtib esmaspäevast reedeni: suveaja kehtimisel kell 08.00-24.00 ja talveaja kehtimisel kell 07.00-23.00. Öötariif kehtib esmaspäevast reedeni: suveaja kehtimisel kell 24.00-08.00 ja talveaja kehtimisel kell 23.00-07.00 ning laupäeval ja pühapäeval ööpäevaringselt.

Kas keegi on valmis, selle nuputamisülesande lahendada ja välja arvestama, et KUMB VARIANT ON SÄÄSTLIKUM?

Omalt poolt luban, et kui järgmine kord pesumasina käivitan, siis käitun täpselt variant B järgi. Loomulikult võtan enne ja pärast mõõtmist vattmeetri näidu. Siis näeb, milline on empiiriline tulemus.

Advertisements